Public Affairs

Invloed uitoefenen op de perceptie, meningen en acties van besluitvormers

stakeholdermapping / politieke monitoring / informatievergaring & analyse / strategie & actieplanning | boodschappen & tools | bereik stakeholders | influencerprogramma's | coalitievorming | training & coaching | Belgium explained

De politiek beïnvloedt het bedrijfsleven en viceversa. Public affairs is de kunst de percepties, opinies en acties te beïnvloeden van beleidsmakers en andere invloedrijke stakeholders die een impact hebben op uw businessomgeving of uw belangen.

Wie zijn de meest uitgesproken stakeholders in een bepaalde kwestie? En, nog belangrijker, wie zijn de belangrijkse influencers die achter de schermen werken?

Whyte brengt de relevante stakeholders gedetailleerd in kaart en verstrekt alle nodige achtergrondinformatie. We analyseren het politieke besluitvormingsproces en evalueren of er actie moet worden ondernomen. Van zodra er een duidelijk beeld is van de situatie, kan een solide strategie worden uitgerold.

Whyte staat u bij zodat u de juiste persoon, over het juiste onderwerp, op het juiste moment benadert. Vooraleer u contact opneemt met stakeholders geven wij u advies. We ontwikkelen op maat gemaakte kernboodschappen en geven u de juiste tools, inclusief presentaties en infographics, zodat deze ontmoetingen tot positieve resultaten leiden.

Onze public affairs-activiteiten gaan van welomschreven lobbyactiviteiten tot uitgebreide influencerprogramma's.Referenties

 • Lobbyactiviteiten met betrekking tot de regulering van een reeks consumentenproducten en professionele diensten
 • Lobbying en communicatieactiviteiten in het kader van vergunningsprocedures voor een breed scala van industriële, retail-, vastgoed- en energiebedrijven
 • Oprichting en beheer van een sectorvereniging, definiëren van haar strategie en ondersteunen van de uitvoering van haar lobbyactiviteiten
 • Ondersteuning en coaching op het vlak van public affairs in het kader van een omstreden herstructureringsprogramma
 • Ontwikkeling van memoranda en outreachprogramma's in aanloop naar de verkiezingen
 • Ontwikkeling en implementatie van een influencerprogramma voor een BEL20-bedrijf: geïntegreerde corporate communicatie en public affairs gericht op de belangrijkste stakeholders
 • Strategisch advies en klankbord van verschillende toonaangevende beroepsverenigingen
 • Perceptieaudit bij politieke stakeholders ter voorbereiding van een lobbyprogramma voor een bedrijf actief in de dienstverlening
 • Ontwikkeling van creatieve, visuele communicatietools ter ondersteuning van het lobbywerk en stakeholdercontacten
 • Actieve bemiddeling en onderhandelingen in conflictsituaties waarbij verschillende beleidsniveaus, openbare instellingen en overheden betrokken zijn
 • Verzamelen van inzichten, in kaart brengen van het landschap en strategisch advies voor farmabedrijven met betrekking tot vergoedingsprogramma's en productregulering
 • Oprichting van een eenduidige coalitie tussen verschillende sectororganisaties om een gemeenschappelijk belang te verdedigen
 • Advies en ondersteuning op vlak van public affairs als reactie op kritiek van consumentenorganisaties, ngo's en lokale gemeenschappen
 • Lobbycampagnes met betrekking tot vennootschapsbelasting, accijnzen en arbeidsrecht voor verschillende multinationals
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde public affairs-strategie met de nodige PA-tools voor een luchthaven
 • Public affairs-campagne en issues management om de implementatie van politieke maatregelen te voorkomen die werden voorgesteld onder druk van een consumentenorganisatie
 • Monitoring van de regelgeving voor een breed scala klanten in energie, belastingen, voeding, gezondheid, farma, transport ...
 • Oprichting van een "learning network" op vlak van public affairs (een gezamenlijk initiatief met een toonaangevende werkgeversorganisatie) met senior public affairs professionals in bluechipbedrijven
 • Politieke analyse en samenvattingen voor managers van internationale hoofdzetels
 • Advies en ondersteuning van een defensiebedrijf in het kader van een grote openbare aanbesteding
 • Opleidingsprogramma public affairs en lobbying voor een sectororganisatie
 • Inleiding tot de Belgische politiek voor de buitenlandse CEO van een multinational die actief is in België
 • ...

ContactMeer weten over ons?


info@whyte.be | +32 2 738 06 20