Desk research en strategische intelligence gathering

Het vertalen van informatie in inzichten en solide communicatiestrategieën

perceptie- & reputatieonderzoeken | grote opiniepeilingen | kwetsbaarheidsaudits (interne en externe) | communicatieaudits | (social) media monitoring | politieke monitoring | stakeholdermapping

Elke organisatie die succesvol wil zijn moet haar stakeholders zeer goed kennen en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen door te luisteren en de dialoog aan te gaan. Gericht data en inzichten over uw externe en interne businessomgeving verzamelen en interpreteren is een strategische opportuniteit voor uw initiatieven op het vlak van communicatie en stakeholdermanagement.

Whyte zorgt ervoor dat u een duidelijk beeld van uw stakeholders heeft en inzicht krijgt in uw stakeholderlandschap. Onze kennis van het Belgische (sociale) media-, politieke, zakelijke, sociale en academische landschap stelt ons in staat relevante informatie te identificeren (meningen, zorgen, attitudes, verwachtingen, drivers, reacties, plannen, enz.) die de hoeksteen vormt van uw communicatiestrategieën en -acties.

Waarom Whyte? We combineren onze interne expertise met de kracht van technologie.Referenties

 • Face-to-face gesprekken met de belangrijkste Belgische stakeholders om de evolutie van de reputatie van verschillende overheids- en privébedrijven in de loop der jaren te evalueren
 • Nulmeting van het imago van een bedrijf gespecialiseerd in de voedingssector om een op feiten gebaseerd stakeholdermanagementplan te ontwikkelen
 • Evaluatie van de crisissituaties die het grootste risico vormden voor de reputatie van een internationale chemiespeler, als onderdeel van hun risicomanagementbeleid
 • Opiniepeiling bij de Belgische bevolking over een strategische kwestie om een servicebedrijf strategische input te leveren die kon worden gebruikt als politieke hefboom
 • Lancering van een intern onderzoek om na te gaan of het personeel het nieuwe strategische plan begreep en ondersteunde
 • Brede communicatieaudit van de interne en externe communicatieaanpak van een grote energiespeler
 • Online en social media monitoring om gevoelige onderwerpen voor de reputatie van een bank bij de eerste tekenen van een crisis in kaart te brengen
 • Monitoring en analyse van de media als input voor toekomstige initiatieven inzake pr en public affairs in de Belgische spoorindustrie
 • Monitoring van de openbare en informele activiteiten van het gewestelijke parlement en regering om een speler in stedelijke mobiliteit te helpen toegang tot de Brusselse markt te krijgen
 • Gedetailleerde mapping van alle Belgische stakeholders in de circulaire economie om een internationale FMCG te helpen zijn beleid voor duurzame ontwikkeling in België verder te ontwikkelen
 • ...

ContactMeer weten over ons?


info@whyte.be | +32 2 738 06 20