Whyte Corporate Affairs versterkt team met Stany Vaes

Martine Maelschalck rejoint l’agence-conseil Whyte Corporate Affairs
February 2, 2017
Whyte Corporate Affairs renforce son équipe avec l’arrivée de Stany Vaes
April 7, 2017

Woensdag 5 april 2017 — Stany Vaes vervoegt Whyte Corporate Affairs en geeft mee vorm aan de verdere groei en specialisatie van het Whyte-team. In een steeds complexer wordend stakeholderlandschap hebben ondernemingen immers steeds meer nood aan strategisch advies en professionele ondersteuning bij hun public affairs en communicatie. Stany Vaes komt over van sectorfederatie Comeos en was voordien actief als advocaat.

Stany Vaes werkte de voorbije 4,5 jaar bij de handelsfederatie Comeos als head regulatory affairs. Samen met zijn team ondersteunde hij Belgische en internationale retailers met betrekking tot onder meer winkelopeningstijden, belastingen en heffingen, vastgoed, marktpraktijken, veiligheid, mededingingsregels, privacy, consumenteninformatie en geschillenbemiddeling en vertegenwoordigde hen bij de lokale, regionale en federale overheden. Stany was bij Comeos ook verantwoordelijk voor projecten zoals het Witboek Veiligheid, de Week van de Veiligheid, de Ombudsman voor de Handel, de Expansiedag en het Commerce Information Network (Comin).

Voordien werkte Stany als advocaat voor verschillende zakenadvocatenkantoren. Hij ondersteunde ondernemingen en overheden in hun uitdagingen met milieuvoorschriften, vergunningsaanvragen, ruimtelijke ordening, bodemsaneringsprojecten, afvalbeheer, overheidsopdrachten, onteigening, PPS-projecten, …

Met zijn ervaring in public affairs en in het federatiewezen, en zijn specifieke expertise in retail, milieu, vastgoed en publiekrecht, zorgt Stany voor een belangrijke versterking van het team van consultants van Whyte Corporate Affairs. Met de aanwerving van Stany Vaes bevestigt Whyte ook haar voortrekkersrol in het begeleiden van ‘Not In My Backyard’-issues en vergunningstrajecten.

Stany is vloeiend in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Comments are closed.